Strumphler Makelaars

Privacyverklaring

Strumphler Makelaars respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (per e-mail en/of via het contactformulier) aan Strumphler Makelaars verstrekt altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. De persoonsgegevens die door u via deze website aan Strumphler Makelaars worden verstrekt, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het reageren op informatieaanvragen.

Aanpassen privacy statement

Strumphler Makelaars behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de website van Strumphler Makelaars en op het gebruik daarvan is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de daaraan ontleende informatie zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Bent u geïnteresseerd?

Wilt u een huis verkopen, kopen, huren, verhuren of laten taxeren? Ons team van ervaren en beëdigde NVM-makelaars staat voor u klaar. Neem contact met ons op.